Topdesk applicatiebeheerder

Functie omschrijving Topdesk applicatiebeheerder

Werkzaamheden:


• Begeleiden en opleiden van gebruikers van het beheerpakket.
• toekennen van autorisaties binnen het beheerpakket.
• beheer van de applicatie-gebonden gegevens.
• inhoudelijk beheer van de gegevensverzamelingen.
• uitvoeren van een acceptatietest.
• opstellen en onderhouden van documentatie van het beheerpakket.
• samenstellen van gebruikershandleidingen (user manuals).
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en andere vormen van informatievoorziening.
• communiceren met gebruikers over functionaliteiten en prestaties.
• bespreken van wijzigingsvoorstellen met leveranciers en gebruikers.
• verlenen van advies aan het management omtrent benodigde of gewenste aanpassingen.
• bijhouden van en inspelen op technische ontwikkelingen.
• contacten met leveranciers/ICT/IV.


Speelruimte


De Functioneel Beheerder is verantwoording schuldig aan direct leidinggevende voor wat betreft de voortgang van de taken aangaande het beheer, de communicatie en de advisering. De Functioneel Beheerder werkt binnen kaders vastgesteld door de verschillende gemeenten, de afdelingskaders en de kaders van de automatiseringsmogelijkheden gekoppeld aan de beschikbare systemen.

Functie eisen Topdesk applicatiebeheerder

Werkervaring

  • Op CV aantoonbaar werkervaring van tenminste 2 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder.
  • Op CV aantoonbaar werkervaring van tenminste 2 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met ITIL-processen.


Kennis en vaardigheid

De functie vraagt om de uitvoering van het beschikbaar stellen, onderhouden, beheren en adviseren over de beheerapplicatie en de specifieke applicaties in de brede zin van het woord. De functie vraagt om een gerichte vakbekwame theoretische en praktische kennis van de aanpak van het beheer en de eventuele daaruit voortvloeiende problemen en vraagstukken. De functie vraagt voor het beheer, inzicht middels probleemanalyse, in vaak brede vraagstukken die zich in voorkomende gevallen ook deels op andere werkterreinen afspelen. De functie vraagt om snel door te dringen tot de kern van de opdracht, ook al ligt deze op het grensvlak van meerdere werkgebieden. Collega’s verbinden met praktische uitvoering en de verwerking daarvan in de beheer applicatie.

Bedrijfsprofiel

Opdrachtgever is een gerenommeerde ICT-dienstverlener die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners:
• helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden;
• aanzet tot synergie-effecten;
• maximaal ontzorgt.
IZij bieden in beginsel een gemeenschappelijk automatiseringsplatform waarop het goed samenwerken is. Dit is randvoorwaardelijk voor verdere digitale samenwerking. Ondernemerschap staat hoog in het vaandel. Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en is voorbereid op de toekomst. Niet alleen haar eigen toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers. De volgende kernwaarden geven daarbij richting: passie, vertrouwen, eenvoud en flexibiliteit. Het gezamenlijk automatiseringsplatform biedt de mogelijkheid voor de deelnemers om OOK samen te werken op het gebied van informatievoorziening.

Arbeidsvoorwaarden Topdesk applicatiebeheerder

Het betreft een tijdelijke opdracht voor in eerste instantie 9 maanden. Daarna is er nog een optie om twee keer 3 maanden te verlengen.

Het salaris is conform de functie.

Locatie

Roermond

Publicatie datum

12.10.2018

Contactpersoon

Mart Engels

Topdesk applicatiebeheerder Terug naar zoekresultaten
Uw contactpersoon
Mart Engels
Contact mij via e-mail mengels@experience-site.nl
Mobiel: (06) 5135 5835
Meer details
Contact

Vestiging Venlo:
Kasteelllaan 33
5932 AE Venlo
T: 077-3231199 

 
info@experience-site.nl  

© Copyright 2022 Experience IT
OTYS Recruiting Technology